Aristochromis christyi

Autor kaže da je ovaj primerak dugačak 30cm!

Aristochromis christyi je dobio ime po zoologu koji ga je otkrio Cuthbert Christy. Jedini je član svog roda. Ženke i mladunci su “dosadno” srebrni sa uzdužnim linijama, dok su mužjaci lepotani kao ovaj primerak! Obzirom da su kompresovani, zavlače se medju kamenje gde hvataju manje ciklide. Sve u svemu, ovo NIJE ciklid za svaki akvarijum, kako zbog predacije, tako i zbog veličine.

Continue reading “Aristochromis christyi”

Kuhinjski pult

Zloupotreba ciklida

Ovako se pomoću ciklida pravi lažno morsko govno 🤮🤮🤮

BTW Okeanosgroup pravi izuzetne akvarijume te Vam predlažem da bacite pogled!

Pravi Papagaj (Parrot) ciklid – Hoplarchus psittacus

Hoplarchus je rod ciklida koji ima samo jednog predstavnika Hoplarchus psittacus koji živi u tamnim vodama Rio Negro-a, Jamari-a, Preto da Eva, Urubu reke i gornje pritoke Orinoco-a. Raste do 35cm i koriste se u lokalnoj kuhinji.

(sa Wikipedia-e)

Continue reading “Pravi Papagaj (Parrot) ciklid – Hoplarchus psittacus”

Tropheops sp. “mauve yellow” Magunga

Tropheops-i liče na Tropheus-e zbog zatupaste njuške i loptastijeg tela te su lep primer nedokazane teorije da Tanjaganjički ciklidi imaju dvojnike u Malawi-u, jer potiču od istog pretka iz reka sa kojim dele zajednicke osobine.

Copyright: Michael D Shapiro

(Maylandia) Metriaclima Fainzilberi Maison Reef

Ovaj ciklidi je dobio ime po dileru ciklida Misha Fainzilber-u koji je po pomogao  Wolfgang Staecku u otkrivanju ove vrste.

Štanc Demasoni-a (Pseudotropheus Demasoni)

Peacock Bass (Cichla Temensis) je ustonoša 😈