Skip to content

Convict Cichlid – Cryptoheros nigrofasciatus (Günther, 1867)

Text o Convict Cichlid – Cryptoheros nigrofasciatus (Günther, 1867)
Komercijalno ime: Convict cichlid
Naučno ime: Cryptoheros nigrofasciatus (Günther, 1867)us
Familija: Ciklidi
Veličina: 12-15cm
pH: 6.8 – 8.0
dH: 9.0 – 20.0
Temperatura: 20 – 35°C
Poreklo: Centralna amerika (Guatemala, Honduras,Nikaragva, Costa Rica i Panama) \r\nIzgled: Plavo sivo telo sa 8 ili 9 tamnih štrafti
Prirodna sredina: Razne vrste tekućih voda od plićaka,potoka i malih zaliva do velikih i brzih reka.Vole dosta toplu vodu i često mogu da se nađu oko termoelektrana koje ispuštaju toplu vodu u reke. Preferiraju kamenu okolinu gde mogu da se kriju po pećinicama i procepima mada mogu da se nađu i u delovima reke bogatim korenjem i većim biljem. \r\nIshrana: crvi, insekti, ribe i biljne materije
Archocentrus nigrofasciatus a.k.a. Robijaš je idealan ciklid za početnike, jednostavan je za gajenje i razmnožavanje. Ne zahteva posebne uslove za držanje i može da se gaji u kiseloj i mekoj vodi u amazonskim akvarijumima ili u baznoj i tvrdoj vodi u malawi akvarijumima. Jedini problem koji može da nastane je njegova velika agresivnost za vreme mresta. Kada par počne mreščenje postaje extremno agresivan i u stanju je da povredi ili čak ubije ribe 2-3 puta veće od njih samih.
 Određivanje pola kod ovih ciklida je dosta jednostavno. Mužjak je veći od ženke i ima duže leđno i analno peraje čiji krajevi mogu da budu skroz iza repa. Sa druge strane ženke kako odrastaju razvijaju narandžastu boju na početku leđnog i repnog peraja a već drasle ženke počinju da dobijaju narandžastu boju na stomaku. Archocentrus nigrofasciatus je jedan od retkih ciklida kod kojih je ženka ima jače boje nego mužjak a još jedna od vidljivih razlika između mužjaka i ženke je čeona grba (masno tkivo) koja je dosta izraženija kod mužjaka i povećava se vremenom
Razmnožavanje u kućnom akavarijumu je dosta jednostavno bez potrebe za nekim specijalnim uslovima. Nigrofasciatusi se mreste u pećinama, udubljenjima ili ćoškovima akvarijuma. Najsretniji su ako imaju dosta mesta za sakrivanje i udubljenja napravljena od poređanog kamenja ili korenja. Lako se uparuju i ne menjaju partnera ceo život sem u izuzetnim prilikama kada jedan od njih ugine ili sl. Mužjak obično počne da čisti novu teritoriju i to traje oko nedelju dana. Posle toga pokušava da privuče i namami ženku u pećinu širenjem peraja. Posle ženkinog pristanka ona počinje da pomaže mužjaku tj. praktično preuzima čiščenje mesta za mrest dok ne bude sve kako treba. Kada oboje zaključe da je sve u redu ženka će početi pažljivo da polaže ikru, obično na gornji zid pećine, dok je mužjak prati i oplođuje ikru. \r\n\r\n\r\n Posle polaganja ikre (100-300 kom) ženka je praktično stalno uz ikru i ventilira je neprestanim mahanjem perajima čime osigurava protok sveže vode. Mužjak za to vreme patrolira okolinom i tera slučajne i namerne posetioce. Dok čuva okolinu dosta je agresivan ali mu je cilj da otera pretnju tako da se povlačim čim se posetioc udalji. Ikra se izlegne nakon 48-72h u zavisnosti od temeprature vode u akvarijumu, a novonastala mlađ će jesti svoje žumance oko nedelju dana. Majka za to vreme kopa rupu u dnu koja služi kao sklonište ali i eventualni izvor hrane za mlađ i trudi se da svu mlađ ubaci u rupu i tu ih lakše sačuva. Mužjak nastavlja da brani teritoriju a ženka da se brine o potomstvu. Posle nedelju dana mlađ je sposobna za slobodno plivanje i potrebna joj hrana (artemija ili druga dosta isitnjena hrana). \r\n\r\n Ako je par mlad postoji mogućnost da neko nešto ne uradi kako treba pa da mrest ne uspe. Tada mužjak postaje jako agresivan i postoji mogućnost da ubije ženku. To je stvarno jako retko ali može da se desi. U principu nigrofasciatusi su ribe koje se jako puno i lako mreste. Jako su otporni i odličan su izbor za svakog početnika koji želi da se upozna sa ciklidima. Dosta su interesantni i inteligentni pogotovo za vreme mresta pošto su odlični roditelji i borci. Zbog svih njihovih osobina na dosta mesta se upozorava da ih ne treba puštati u lokalne reke ili jezera jer mogu da naprave pravi haos i istrebe slabije vrste. Kod nas su zime dosta hladnije nego što bi oni mogli da podnesu pa se toga ne treba plašiti ali treba to imati na umu jer nikada se ne zna ipak su to nigrofasciatusi…
ZDule