Skip to content

Izrada veštačkog kamena sa otvorima

Kombinovanjem slojeva peska i cementnog maltera, dobija se “kamen” pun prolaza i rupa u koje se ciklidi uvlače. Broj slojeva mora da bude umeren jer težina previše slojeva dovodi do sabijanja i nestanka otvora.