Skip to content

Ophtalmotilapia ventralis

Jako zanimljiv ciklid,koji nam dolazi iz jezera Tanganyika i sa svojim donjim perjama toliko unikatan i lako prepoznatljiv,da vredi koja reč o toj vrsti,koja prosto mami ciklidaše sa svojom pojavom,ponašanjem i naravno životnim stilom. Opisao ju je godine 1898 ihtiolog Boulenger,a to zanči,da se u prirodi drži blizu obale\r\nDa ,njezino prirodno stanište su obale,gdje ima uvek jako strujanje vode u zoni skala,gdje nema puno prerasta.Nadje se u dubini od 3 do 9 metara,a u dužinu meri 7.5 cm.U prirodi joj glavna ishrana sastavljena od algi/aufwuchs/ kao u nedostaku tih dobro joj dodje i fito kao i zooplankton. Grupu predvodi uvek dominantni mužjak,koji jeste i jako koloritno obojen,dok su ostali mužjaci sive boje,ko i ženke i obično se zadržavaju na kraju grupe.Ta se vrsta nadje na više mestima pa imamo i različite variitete / Black,Yellow,Green,Blue.
Od ostalih vrsta iz genusa Ophthalmotilapia ta se vrsta razlikuje i po zubima,O.ventralis ima naime jednošpičaste zube,koje ima rasporedjene u dva,pa čak i u tri reda tako u gornoj,ko u donjoj vilici,a posebica je i to,da ti zubi rastu i rastu i tako ih ima uvek “na broju”,a to jeste i posledica te uske specializacije u ishrani. Dok se O.ventralis nadje u pličaku ,O.boops se nadje samo u dubokim delovima jezera Tanganyika. Kod te vrste jeste,kao i kod svih ciklida,najzanimljivi mrest.Tad mužjak prosto eksplodira i odene se u najlepše boje,kako bih tako mamio ženku.Naravno pre toga uradi gnezdo,gdje če.kad bude vreme ženka ispuštati ikre. I sad ovako lepo obojen,počne sav da se trese pred ženkom,kako bih je sa tim činom naveo na mrest. I uspe,ženka polako dodje do gnezda i počne ispuštati ikre,a za to vreme mužjak budno patrolira i posmatra,da ne bih došao koji uljez. Kad ženka izbaci sve ikre u gnezdo,onda ih počne kupiti,tad mužjak dodje u njenu blizinu i počne je obmanjivati sa tim lopticama,žute boje,koje su na kraju njegovih donjih peraja.Ženka misleč,da su to još jaja otvori usta,a u tom trenu mužjak oplodjuje ikre.U prirodi mogu to uraditi i više mužjaka,pa nije slučaj,da ima ženka u ustima mladunce različitih mužjaka. Ženka je ustonoša i nosi mladunce otprilike 21 dan u ustima,a kad dodje vreme ona ode u pličak i tamo ih ispušta,a ti maldi ciklidi se pomešu medju ostale mlade ciklide te a i drugih vrsta. Baš zbog tih “loptica “na kraju perja zovu ih i Featherfins /pernate peraje/.
Za tu vrstu bio bi idelan akvarij od 8.000 l,naime tolika je teritorija toga ciklida u prirodi,mada dr.Loiselle tvrdi,da bih ta vrsta dobro prosperirala i u akvariju od 240l. Uzmemo mlade ,nekih 6-8 i kad se počnu ofarbati ostavimo samo trio (mužjak i dve ženke/.Ta se vrsta nekako dobro slaže sa Cyprichromisima,,no nipošto ne ide sa Tropheusima,jer bi je ti tropheusi jeli za te peraje i to bi imalo fatalne posledice za njih. Ta je ciklid herbivor,pa mu treba i takva hrana u akvariju,,a sam akvarij uredjen sa par kamenja te veliko mesta za plivanje. Dakle zanimljiv ciklid,pa ako ga ko kad nabavi …uveriče se i sam.

Bojko