Skip to content

Skalar

Ciklidna matematika

Testiranjem je utvrđeno da Skalari raspoznaju grupe od 3 ili manje riba, ali nisu jos uvek testirali Afričke ciklide.