Skip to content

Alcolapia alcalica – Soda Ciklid

Oliver Knott-ov snimak iz Aquatis-a

Alcolapia alcalica je ugroženi ciklid iz jezera Natron, koje ima pH 12 dok temperature vode dostižu 60°C. Nadimak Soda Ciklid i naučno ime alcalica su potpuno primereni 😵😵😵

Detalji o prilagođenosti ovog ciklida mogu da se procitaju u doktorskoj disertaciji pod nazivom: Life in extreme environments: adaptation and evolution of a soda lake cichlid; Alcolapia alcalica, koja je u celini dostupna.

Leave a Reply