Skip to content

Kako se mreste preterano agresivni ciklidi

Čika Andy kaže pomoću pregrade. Koliko sam ja shvatio, ženka i mužjak su potpuno razdovojeni krutom mrežastom pregradom, i na taj način je ženka potpuno zaštićena. Ona polaže ikru uz pregradu, a mužjak je oplođuje “štrckanjem” kroz pregradu. Ovo štrckanje je naravno šala, ali mužjak ispušta mleč u vodu i oplođuje deo položene ikre.

Leave a Reply