Skip to content

(Maylandia) Metriaclima Fainzilberi Maison Reef

Ovaj ciklidi je dobio ime po dileru ciklida Misha Fainzilber-u koji je po pomogao  Wolfgang Staecku u otkrivanju ove vrste.

Leave a Reply