Skip to content

Moj Gibi – Pterygoplichthys gibbiceps

Ovaj majstor je godinama ratovao sa Tropheus-ima ali je na kraju odustao 😐😐😐 Nekoliko godina se sušio na neonkama iznad akvarijuma, ali su ga kolege prvo očerupale skoro do savršenstva.

Najzanimljiviji deo je ova “saće” struktura za koju sam prvo pomislio da je neka vrsta tumora kosti.

Moram da se zahvalim Koriju (Aleksandar Korićanac) koji mi je poklonio ovo čudovište za 1T akvarijum. Ja mislim da je ovo Gibiceps, ali stvarno nisam 100% siguran.

Leave a Reply