Skip to content

OceanView Barrier Technology™ – osvetljenje kroz zadnju stranu

Ovaj Kickstarter projekat je dosadna glupost o morskom govnetu, ali pokušava da patentira osvetljavanje zadnje strane akvarijuma kroz gornju ivicu. Niti je ovo prvi pokusaj niti najbolji, ali je pristojno rešenje, koje treba da se pogleda, izuči i primeni na sopstvene ciklidarijume!!!

Još jedan primer:

Leave a Reply