Tropheops sp. “mauve yellow” Magunga

Tropheops-i liče na Tropheus-e zbog zatupaste njuške i loptastijeg tela te su lep primer nedokazane teorije da Tanjaganjički ciklidi imaju dvojnike u Malawi-u, jer potiču od istog pretka iz reka sa kojim dele zajednicke osobine.

Copyright: Michael D Shapiro

(Maylandia) Metriaclima Fainzilberi Maison Reef

Ovaj ciklidi je dobio ime po dileru ciklida Misha Fainzilber-u koji je po pomogao  Wolfgang Staecku u otkrivanju ove vrste.

Štanc Demasoni-a (Pseudotropheus Demasoni)

Peacock Bass (Cichla Temensis) je ustonoša 😈