Skip to content

Pseudotropheus williamsi

aka Red Top williamsi živi na dubini manjoj od 2m sa kamenitom podlogom. Ime je dobio po misionaru Joseph A . Williams, koji se udavio u Malawi-u 1895. (što ne govori o plivačkim kvalitetima ovog ciklida) i koji ga je otkrio.

Izvor Wikipedia

Očigledna vizuelna karakteristika su “metalik” plave usne zbog kojih je svakako interesantna mbuna.

Tags:

Leave a Reply