Skip to content

Ubrzana evolucija ciklida u jezeru Victoria-i

apstrakt: Najmanje 500 novih vrsta ciklida je nastalo u jezeru Victoria u proteklih 15 000 godina, svojevrsni rekord. Naučnici sa univerziteta Eawag i Bern su prikazali fenomen ubrzane evolucije u studiji o ranoj hibridizaciji dve udaljenje grupe ciklida iz Gornjeg Nila i Congo-a.

Leave a Reply